Kierownik budowy w Szczecinie i okolicach

Nazywam się Andrzej Kozakiewicz. Jestem doświadczonym kierownikiem budowy zarówno w sektorze komercyjnym, jak i prywatnym. Zajmuję się sprawowaniem nadzoru budowlanego na terenie Szczecina i okolic.

Moim Klientom zapewniam wsparcie na każdym etapie realizacji procesu budowy. Świadczę fachowe i kompleksowe usługi kierownika budowlanego. Oferuję doradztwo w planowaniu inwestycji, kieruję budową oraz zajmuję się inwestycją od strony administracyjnej. Wydaję również profesjonalne opinie oraz ekspertyzy budowlane.

Oferta

Moja oferta obejmuje następujący zakres wykonywanych usług:

Doświadczenie zawodowe

Mam dziesięcioletnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie. Podczas mojej pracy zawodowej pełniłem nadzór budowlany zarówno prywatnych domów jednorodzinnych oraz inwestycji deweloperskich i budynków mieszkalnych. Posiadam praktykę w nadzorowaniu przebudowy obiektów wpisanych w rejestr zabytków (Opera na Zamku w Szczecinie). Nadzorowałem wznoszenie budynków o skomplikowanych konstrukcjach w nietypowych lokalizacjach (galeria poniżej).

Moje kwalifikacje oraz wiedza zdobyta podczas wieloletniej praktyki zawodowej pozwalają mi na optymalizowanie czasu i kosztów inwestycji Klienta.

Kierowanie budowami domów jednorodzinnych traktuję równie poważnie, co dużych inwestycji. Mam świadomość, że prywatni inwestorzy angażują w budowę często wszystkie oszczędności i dodatkowo zaciągają pożyczki na wiele lat. Poza tym, czas eksploatacji domów jednorodzinnych, podobnie jak innych obiektów budowlanych, liczony jest w dziesiątkach lat, a długotrwała i bezusterkowa eksploatacja jest bezpośrednim efektem prawidłowej kontroli prac budowlanych.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że w Szczecinie i w gminach przyległych szczególną uwagę należy zwrócić na podłoże gruntowe. Niejednokrotnie mamy do czynienia z gruntami słabonośnymi i wysokim poziomem wód gruntowych. Należy również skrupulatnie kontrolować roboty konstrukcyjne i izolacyjne. Z mojego doświadczenia wynika, że prawidłowa kontrola na etapie budowy oszczędza czas i pieniądze Inwestora i powoduje, że radość z własnego domu, będzie trwać długie lata.

Uprawnienia

Posiadam Uprawnienia Budowlane nr ZAP/0013/OWOK/03 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Mam aktualne ubezpieczenie OC.

Wykształcenie

Jestem absolwentem kierunku Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (ZUT).

Kierownik budowy – nadzór budowlany

W swojej pracy przede wszystkim reprezentuję interesy Klienta/Inwestora, dlatego łączę dbałość o realizację celów technicznych oraz ekonomicznych. Oznacza to, że nie tylko nadzoruję sam proces budowlany oraz jego zgodność z projektem czy prawem, ale także monitoruję budżet inwestycji.

W ramach swojej pracy podczas nadzoru budowy zapewniam:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Posiadam pełne uprawnienia oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Jako inspektor pełnię obiektywny i niezależny nadzór nad pracą kierownika budowy. Dbam o interesy Inwestora, tak aby budowa została wykonana poprawnie technicznie oraz rzetelnie. Pełnię rolę przedstawiciela Inwestora w kontaktach z wykonawcą.

Ekspertyzy budowlane

Na zlecenie Inwestora sporządzam kompleksową ekspertyzę budowlaną, a więc opinię o stanie technicznym oraz kosztorys ewentualnej modernizacji i/lub remontu budynku. Wykonuję także Przeglądy Okresowe budynków: półroczne, roczne, pięcioletnie lub inne. Po zakończonej pracy wydaję protokół kontroli.

Adaptacja projektów do warunków lokalnych

Świadczę usługi w zakresie adaptacji gotowych projektów budowlanych. Każdorazowo należy dostosować projekt do warunków lokalnych i uwzględnić położenie i charakterystykę działki Inwestora. W ramach mojej działalności zapewniam sprawdzenie warunków geotechnicznych, zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz kompletną dokumentację adaptacyjną wraz z pozwoleniem na budowę. Świadczę także pomoc w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień i opinii odpowiednich urzędów oraz instytucji.

Doradztwo, specjalistyczne opinie, analiza kosztorysów budowlanych

Oferuję doradztwo oraz profesjonalne opinie w zakresie materiałów budowlanych, analiz ekonomicznych wraz z możliwością obniżenia kosztów budowy. Pomagam Zamawiającemu w ustalaniu danych technicznych, technologicznych i organizacji procesu budowlanego.

Dane firmy:

ANDRZEJ KOZAKIEWICZ
ul. Janusza Kusocińskiego 47A/2
70-237 Szczecin
NIP 9551842024
REGON 812649597

Wybrane realizacje

Poniżej przedstawiam wybrane realizacje na terenie Szczecina i okolic, nad którymi sprawowałem nadzór budowlany.

wczytywanie